دانلود مقاله پروژه تحقيق و پايان نامه دانلود مقاله پروژه تحقيق و پايان نامه .

دانلود مقاله پروژه تحقيق و پايان نامه

رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان:دانلود پايان نامه

دانلود متن كامل پايان نامه رشته روانشناسي

عنوان كامل پايان نامه : رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان منوجان

۱-۷- تعاريف مفاهيم

۱-۷-۱- تعاريف نظري:

رضايتمندي زناشويي: احساس ذهني از خوشنودي ،رضايت ولذت تجربه شده زناشويي است، هنگامي كه همه جنبه هاي ازدواجشان را مد نظر مي گيرند(اميني، ترجمه سليمانيان، ۱۳۷۳).

پرخاشگري: پرخاشگري را كوشش درجهت وارد كردن آسيب بدني به ديگران مي داند (بارون،۱۹۷۷).

احقاق حق جنسي: تلاش فرد در تامين حقوق خود در محدوده زماني مشخص يا تحقيق بخشيدن به انتظارات دروني شده از خود از طريق تعامل با ديگران(تراويس و وايت، ۲۰۰۰).

 

۱-۷-۲- تعاريف عملياتي:

     رضايت زناشويي: نمره اي است كه از پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ[۱] براي هريك از زوجين به دست

مي آيد.

     پرخاشگري: نمره اي است كه هر آزمودني در پرسشنامه پرخاشگريAO..(پ پ)[۲] كسب مي كند.

     احقاق حق جنسي: نمره اي است كه فرد از پرسشنامه احقاق جنسي هالبرت[۳] كسب مي كند.

Enrech-[1]

Aggression aues Tionn aire (AQ)-[2]

Halbert-[3]

سوالات يا اهداف پايان نامه :

 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

براي ديدن جزئيات بيشتر ، خريد و دانلود آني فايل متن كامل با فرمت ورد مي توانيد به لينك زير مراجعه نماييد:

پايان نامه روانشناسي

لينك متن كامل پايان نامه رشته روانشناسي با عنوان : رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان منوجان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۱۲:۵۵ توسط:مدير سايت موضوع:

رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان-پايان نامه ارشد

دانلود متن كامل پايان نامه رشته روانشناسي

عنوان كامل پايان نامه : رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان منوجان

۲-۱-احقاق حق جنسي

خود آگاهي يا ناخودآگاهي زنان نسبت به اين مسئله كه آنان دراحقاق جنسي و در نتيجه در عملكرد جنسي خود در به دست آوردن ارگاسمي كامل ناتوانند موجب تضعيف تعامل جنسي و عاطفي زوجين ،سست شدن مفاهيم ارزشهاي خانواده، تمايل به برقراري رابطه جنسي غيراززناشوئي ،  رويدادن طلاق ،  بروز ازدواج هاي مجدد ، ايجاد تنش و بحران درجو خانواده و پيدايش مشكلات رواني يا روان تني درفرزندان و زوجين مي گردد (تراويس و وايت ،  ۲۰۰۰).ادامه ي اين احساس در زنان باعث بروز عزت نفس پائين وخود تحقيري و درنتيجه همانندسازي فرزندان دختر با الگوي تابع مادران خو د مي گردد .

سوالات يا اهداف پايان نامه :

 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

براي ديدن جزئيات بيشتر ، خريد و دانلود آني فايل متن كامل با فرمت ورد مي توانيد به لينك زير مراجعه نماييد:

پايان نامه روانشناسي

لينك متن كامل پايان نامه رشته روانشناسي با عنوان : رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان منوجان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۱۰:۴۸ توسط:مدير سايت موضوع:

دانلود پايان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان

دانلود متن كامل پايان نامه رشته روانشناسي

عنوان كامل پايان نامه : رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان منوجان

۲-۲- رضايت زناشويي :

دايره المعارف فلسفه و روان شناسي ، رضايت را خوشي بر آمده از آگاهي به يك وضعيت راحت تعريف نموده كه به طور معمول با ارضاء برخي تمايلات خاص پيوند خورده است و از آنجا كه رضايت به همراه خوشايندي حاصل مي شود ، پس مي توان گفت افراد ، رضايت را در فكر كردن بر وضعيتي كه در وهله ي اول از خوشايندي براي آن ها حاصل شده ، به دست مي آورند . با اين اوصاف حالتي است كه از ارضاء نيازهاي نهاده شده در انسان به وجود مي آيد حال آن كه ، رضايت از ارزيابي منطقي درباره ي حالات خوشايند ايجاد مي گردد و در كنش هاي متقابل اجتماعي و بروز حالات رواني افراد نسبت به يكديگر بدست مي آيد و به عبارت ديگر رضايت از تعامل بين حالات خوشايند كننده احساس و كند و كاوهاي عقلاني در افراد ايجاد مي گردد ( گلاسر  و ويليام، ۱۳۸۴ ) .

سوالات يا اهداف پايان نامه :

 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

براي ديدن جزئيات بيشتر ، خريد و دانلود آني فايل متن كامل با فرمت ورد مي توانيد به لينك زير مراجعه نماييد:

پايان نامه روانشناسي

لينك متن كامل پايان نامه رشته روانشناسي با عنوان : رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان منوجان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۰۸:۵۲ توسط:مدير سايت موضوع:

پايان نامه با موضوع رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان

دانلود متن كامل پايان نامه رشته روانشناسي

عنوان كامل پايان نامه : رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان منوجان

۲-۲-۱- عوامل و مولفه هاي رضايت زناشويي :

عوامل موثر بر رضايت زناشويي قدري وسيع و پيچيده است و تعاريف گوناگون از پژوهشگران و محققان در اين زمينه به اين پيچيدگي كمك مي كند . در اينجا اول به اختصار اين عوامل از ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد و در مرحله بعد به صورت مفصل توضيح داده مي شود .

احمدي ( ۱۳۸۳ ) عوامل موثر بر رضايت زناشويي را در مورد مقوله كلي دسته بندي مي كند كه عبارتند از :

۱-  عوامل زمينه اي:

شامل شرايط خانوادگي ، تحصيلات ، سن ازدواج ، فرزندان ، طول ازدواج، اشتغال، مسايل عقيدتي – مذهبي ، كيفيت ازدواج والدين ، نوع جامعه و طبقه اجتماعي .

سوالات يا اهداف پايان نامه :

 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

براي ديدن جزئيات بيشتر ، خريد و دانلود آني فايل متن كامل با فرمت ورد مي توانيد به لينك زير مراجعه نماييد:

پايان نامه روانشناسي

لينك متن كامل پايان نامه رشته روانشناسي با عنوان : رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان منوجان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۰۶:۵۲ توسط:مدير سايت موضوع:

پايان نامه كارشناسي ارشد:شناسايي تنوع قومي بر تقويت و توسعه گردشگري

معماري ايراني

معماري هر كشور و ملتي شناساننده وجه مادي تمدنها و الگويي براي ديگر فرهنگ هاست. كشور ايران، بهشت باستان شناسان است و بيش از ۶۰۰۰ سال تاريخ پيوسته دارد. معماري در كشورهايي كه صاحب تاريخ و فرهنگ باستاني هستند، از مهمترين پايه هاي تمدن ديرينه به شمار مي آيد. ايران با پيشينه مدنيت چندين هزار ساله خود، داراي راهكارهاي معماري است. از نظر مردم علاقه مند به رشته هاي گوناگون، اين هنر حائز اهميت است. بناهاي منحصر به فرد تاريخي، بناهاي مذهبي مختلف، تپه هاي تاريخي تأثير تمدنهاي مختلف در شكل گيري تمدن ايران را نشان مي دهند. به عنوان نمونه گفته مي شود كه در شكل گيري تخت جمشيد عناصر تمدن هايي مثل مصر و ميان رودان نقش داشته اند. بناهاي شهري منحصر به فردي مثل چغازنبيل، سازه هاي آبي شوشتر، آتشكده نوشيجان در ۲۰ كيلومتري غرب ملاير، ارگ بم، بناهاي مساجد ايران، كه بسيار منحصر به فردند، تپه هايي مانند تپه زاغه، تپه گنج دره، تپه علي كش، گودين تپه، تپه هگمتانه، بابا خان تپه و … آتشكده ها، معابد هندوها، زيرزمين ها، مثل شهر زيرزميني كه در سامن و روستاهاي ننج و كسب شهرستان ملاير است، وبسياري موارد ديگر كه همه معرف معماري اصيل ايراني هستند اگر شناسايي و معرفي شوند قابليتهاي بسياري دارند و مي توانند باعث جذب گردشگران خاص خود شوند. شايد معماري كهن ايران كه در شكل و فرم جديدش به بهترين و صحيح ترين وجهي معماري اسلامي را از نظر هنر و طرز تأثيرش بر تمدن كهن ايراني به ما مي شناساند حداقل پنج هزار سال پيش از ميلادتا عصر حاضر نمونه هايي مشخص ارائه نموده كه از سوريه يا شامات تا هندوستان شمالي و كناره هاي چين و قفقاز پراكنده شده اند. پروفسور پوپ در اين زمينه مي گويد:” بناهاي ايراني گوناگون است و از كلبه هاي دهقاني و قهوه خانه ها و كوشك ها گرفته تا زيباترين و باشكوه ترين ساختمان هايي كه جهان به چشم خود ديده است، از نظر مذهبي و هدف در ايران وجود دارد. آثار معماري ايران بيش از هر چيز مذهبي است.” (شمس و اميني، ۱۳۸۸: ۹۰).

۲-۱۲-۵ تنوع قومي در ايران

در چهار گوشه كشورمان اقوام مختلفي زندگي مي كنند. اين تنوع قومي هم مي تواند براي كشور ما فرصت باشد و هم تهديد. چنانچه به زمينه هاي انسجام ملي بي توجهي شود و چنانچه سرمايه هاي فرهنگي مختلف اقوام ايراني ناديده گرفته شود، بي گمان تنوع قومي كشور به مركز گريزي و رشد گفتمان هاي حاشيهاي و قومي خواهد انجاميد. اما چنانچه سرمايه هاي فرهنگي قوم هاي مختلف ايراني شناخته گردد، به آن ها بها داده شود و از هر يك از آن ها در جهت تقويت هويت ملي استفاده گردد و هويت ملي ايراني متشكل از عناصر فرهنگي و هويتي همه اقوام ايراني معرفي گردد، تنوع قومي در ايران نه تنها تهديد نيست بلكه فرصتي است براي رشد و شكوفايي كشور. براي نمونه، تقريبا در تمامي نواحي مرزي ما قوم هايي زندگي ميكنند كه در بيرون از مرزهاي ايران داراي دنباله ها و همبستگي هايي هستند. از اين ميان مي توان به كردها در غرب و شمال غرب ايران اشاره كرد، كه در كشورهاي همسايه ما چون عراق، تركيه و ارمنستان و كشورهاي غير همسايه چون سوريه داراي دنباله هايي هستند. چنان چه زمينه هاي لازم فراهم شود، تبادلات مختلفي كه بين كردان ايران و كردان كشورهاي صورت مي گيرد موجب جذب كردان ديگر كشورها به ايران و سرازير شدن سرمايه هاي آن ها به ايران مي شود. و يا در خراسان شمالي وجود قوميت هاي گوناگون كرمانج، فارس(تات)، ترك، تركمن، كرد و اقليت هاي بلوچ، عرب، لر و ترك ها با همه ويژگي هاي فرهنگي خاص خود شان سبب شده لقب “گنجينه فرهنگ ها” برازنده اين استان باشد.

 

۲-۱۲-۶ اديان ها و آيين ها و اقليت هاي مذهبي در ايران

ايران به عنوان مركز شيعه جهان بزرگترين منبع مطالعه علاقه مندان در اين زمينه است. شهرهايي همچون شيراز، اصفهان، قم، تهران و مهم تر از همه مشهد همواره مقصد و ميعادگاه شيفتگان فرهنگ ايراني، اسلامي و شيعي بوده است. از سوي ديگر تأثير ژرف فرهنگ شيعي بر زبان و ادبيات و معماري و ساختار قومي و ذهني ايرانيان زمينه هاي خوبي را براي جذب پژوهشگراني كه در تشيع كار مي كنند فراهم آورده است. بدون اغراق مي توان گفت كه شكوفايي تشيع در ايران و وجود حوزه هاي علميه بسيار در آن قابليت تبديل كشورمان به مركز شيعه شناسي جهان و جذب دانشجويان و پژوهشگران علاقه مند به شيعه شناسي را دارد و در نتيجه درآمد ارزي بسياري را نصيب كشور مي كند. اما علاوه بر اسلام و مذهب شيعه همانطور كه در بالا اشاره شد، اديان ديگري زير عنوان اقليت هاي ديني در ايران نيز وجود دارند كه از اهميت زيادي برخورداند و پيروان زيادي دارند و اين خود مي تواند يكي از سرمايه هاي كشورمان محسوب شود. زيرا اين تنوع ديني در كشور مي تواند گردشگران زيادي را از داخل و خارج به خود جلب كند (شمس و اميني، ۱۳۸۸: ۹۱).

 متن فوق بخش هايي از اين پايان نامه بود

براي ديدن جزئيات بيشتر ، خريد و دانلود آني فايل متن كامل با فرمت ورد مي توانيد به لينك زير مراجعه نماييد:

 پايان نامه

لينك متن كامل پايان نامه فوق با فرمت ورد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۴۴:۰۷ توسط:مدير سايت موضوع:

پايان نامه مديريت:ارائه اديان و آيين ها بر تقويت و توسعه گردشگري

مكان هاي ديدني و تاريخي

سرزمين ايلام با كوهستان هاي سلسله وار و دشت هاي پهناور؛ زيست گاه انواع گونه هاي گياهي و جانوري است كه چشم اندازهاي زيباي طبيعي را در اين منطقه به وجود آورده اند. اين منطقه كه بر دامنه كوه هاي خود چشم انداز سبزي از جنگل هاي بلوط را دارد؛ در بر گيرنده رودخانه ها و آبشارهاي زيادي است كه هر يك جاذبه هاي خاص و مناظر روح پروري را به نمايش مي گذارند. ايلام كه از بكر ترين مناطق سرزمين ايران است ؛ از قابليت هاي برجسته و با ارزشي در زمينه گردشگري طبيعي برخوردار است.

پيشينه تاريخي و باستاني اين خطه از ايران سبب شده جاذبه هاي باارزشي در اين منطقه وجود داشته باشد كه نام آن ها يادآور اساتير افسانه اي ايران باستان است. جاذبه هاي اجتماعي و فرهنگي استان ايلام از ديگر زيبايي هاي منطقه هستند كه بر جاذبه هاي گردشگري استان مي افزايد. فصل بهار كه زمان رويش گل هاي زيبا و وحشي در اين خطه است و فصل تابستان با رودخانه هاي خروشان و آبشارهاي زيبا مناسب ترين زمان سفر به استان ايلام است.

 • آتشكده سياهكل:

آتشكده سياهگل يكي از آثار دوره شكوهمند ساساني است كه در ۲۵ كيلومتري شهرستان ايوان و در منطقه‌اي به همين نام در حاشيه جنوبي رودخانه پرآب گنگير قرار گرفته است. اين اثر سالم‌ترين آتشكده شناسايي شده استان ايلام است كه در نوع خود بي‌نظير و از اهميت زيادي در مطالعات باستان‌شناسي برخوردار است. آتشكده داراي چهار پايه و يك سقف گنبدي و نيز در اطراف داراي راهروي جهت نيايش است كه متأسفانه در سالهاي اخير بر اثر عوامل طبيعي و انساني تخريب شده است و فقط آثاري از اين راهرو وجود دارد. مصالح ساخت اين آتشكده تشكيل شده است از گچ نيم‌كوب و قلوه‌سنگهاي رودخانه‌اي.

 • شهر گمشده آريوحان:

با توجه به بررسي‌هاي باستان‌شناسي صورت گرفته در اطراف آتشكده سياهكل، آثاري از بناها و معماري هم‌دوره با آتشكده مورد شناسايي قرار گرفت كه احتمال وجود شهر گمشده آريوحان (آريوجان) را در اين منطقه بيشتر مي‌كند. شهر گمشده آريوحان (آريوجان) يكي از شهر‌هاي تاريخي استان ايلام است كه بر اساس شواهد و مدارك تاريخي و گفته سياحان و سفرنامه نويسان در ساحل رودخانه گنگير استقرار داشته كه وجود اين مجموعه آثار و ديگر شواهد باستان‌شناسي حكايت از وجود يك شهر تاريخي در اين منطقه دارد.

 • پشت قلعه آبدانان، سند افتخار:

پشت قلعه در فاصله پنج كيلومتري در ناحيه جنوبي شهرستان آبدانان و در شمال غربي روستاي پشت قلا بر روي تپه‌اي بلند قرار دارد كه رودخانه دويرج از پاي آن مي‌گذرد. اين اثر يكي از آثار دوره ساساني است كه مصالح ساخت آن از قلوه سنگهاي رودخانه‌اي و گچ نيم‌كوب تشكيل شده است. آثار به جا مانده از اين اثر ارزشمند شامل برجهاي نگهباني، بارو، شاه‌نشين، اتاق‌هاي مسكوني، پلكان و… است. باروي بيضوي شكل كه ارتفاع آن به سه متر مي‌رسد محوطه قلعه را در بر گرفته است. ديوارهاي بيروني و اصلي قلعه تقريبا سالم مانده است. اين ديوارها قلعه را به سه قسمت مجزا تقسيم مي‌كنند. در قسمت غربي قلعه، آثار برج ديده مي‌شود و سوراخي بر روي برج قسمت جنوبي قلعه است كه كاربري آن ديده‌باني است. بر باروها و ديوارهاي آن، برجهايي با فواصل تقريباً مساوي در اطراف دژ به صورت كنگره‌دار ساخته شده كه داراي اتاق‌هاي كوچك ديده‌باني و طاق‌هاي قوسي شكل است. در منتهي‌اليه قسمت جنوبي و جنوب شرقي دژ، شاهنشين قلعه و اتاق‌هاي مسكوني قرار دارند كه يك چهارم دژ را تشكيل مي‌دهند و مابقي محوطه قلعه است. اين قسمت داراي اتاق‌هايي با تاق‌هاي نيم‌دايره و تاقچه‌ها و طاقنماهايي است كه گاه قطر ديوار آن به يك متر مي‌رسد. اين قلعه جنبه نظامي داشته و دور تپه‌ها كانالي طبيعي قرار دارد كه مانند خندقي از دژ محافظت مي‌كند. در يك قسمت از اين خندق طبيعي رودخانه دويرج عبور مي‌كند.

 متن فوق بخش هايي از اين پايان نامه بود

براي ديدن جزئيات بيشتر ، خريد و دانلود آني فايل متن كامل با فرمت ورد مي توانيد به لينك زير مراجعه نماييد:

 پايان نامه

لينك متن كامل پايان نامه فوق با فرمت ورد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۸:۱۱ توسط:مدير سايت موضوع:

پايان نامه ارشد:عوامل اديان و آيين ها بر تقويت و توسعه گردشگري

زبان و گويش هاي مختلف ايلام

زبان كردي و گويش هاي آن

زبان كردي يكي از زبانهاي هند و ايراني است كه زبان شناسان آن را در زمره زبانهاي ايراني شمال غربي قرار داده اند. آن چه كه امروزه كردي ناميده مي شود در واقع گويش هاي مختلفي است كه گاه اختلاف آنها چنان زياد است كه گويشوران سخن همديگر  را در نمي يابند،اما اگر دقيق مورد مطالعه قرار گيرند مشخص مي شود كه همگي داراي اشتراكات فراوان هستند.شايد بتوان گفت كه دليل اختلاف زياد گويش هاي كردي،زيستن در مناطق مختلف جغرافيايي و همسايگي با اقوام مختلف باشد كه در شكل گيري اين گويش هاي متنوع بي تاثير نبوده است. وجود گويش هاي مختلف زبان كردي از يك سو و پراكندگي گويشوران در كشورهاي مختلف از سوي ديگر باعث شده است تا تقسيم بندي هاي مختلفي درباره آنها ارائه شود.

ظاهر سارايي گويش هاي كردي را بر حسب موقعيت جغرافيايي به شرح زير تقسيم كرده است:

۱-كردي شمال غربي:كه شامل گويش كرمانجي و فروع آن است.اين گويش در مناطق كرد نشين تركيه،سوريه،بخش هاي از كردستان عراق،آذربايجان ايران و شمال خراسان،مناطقي از جمهوري هاي شمالي مانند:ارمنستان،آذربايجان،گرجستان و تركمنستان رايج است.

۲- كردي شمالي:كه شامل گويش سوراني و شعبات آن است و در كردستان عراق و ايران و بخش هايي از استان كرمانشاه و آذربايجان غربي بدان تكلم مي شود.

۳-كردي مركزي:كه شامل گويش هورامي است و گويشورانش در اورامانات ايران و عراق پراكنده اند.

۴-كردي جنوبي:كه شامل كلهري،ايلامي و لكي است.

گونه هاي كردي جنوبي

۱-كردي كلهري:كه در كرمانشاه و مناطق از استان ايلام،از جمله شهرستانهاي ايوان و شيروان چرداول و بخش چوار رايج است و با گويش كردي ايلامي اندكي تفاوت دارد.

۲-كردي ايلامي:گويش عمده مردم استان ايلام از جمله طوايف عمده و قديمي آن است كه با اندك اختلافاتي در شهرهاي ايلام،مهران،سرابله،بدره،بخش هاي عمده اي از نواحي جنوبي استان مانند دهلران،دره شهر،آبدانان و مناطقي از كشور عراق نظير مندلي و خانقين بدان تكلم مي شود.

۳-لكي:اين گويش در سطح نسبتاً گسترده اي در استان هاي لرستان،كرمانشاه،همدان و بخشهاي از ايلام گويشوران بسياري دارد.اين گويش اغلب به اشتباه لري يا شعبه اي از آن  قلمداد شده است.

نظام آوايي،واژگان و نحو و نيز سنتهاي فرهنگي و بسياري از ويژگي هاي ديگر نشان مي دهد كه لكي گويشي اصيل و برجسته از كردي است.

جستاري در باب كردي ايلامي

كردي ايلامي كه گاه آن را «فيلي» نيز ناميده اند،در بيشتر مناطق استان ايلام رايج است. واژه فيلي در بين مردم ايلام معروفيت بسيار ندارد. اين را كردهاي ساكن عراق به مناسبت سلطه واليان لرستان موسوم به فيلي بر ايلام،رواج داده اند و آن از مقوله مجاز خاص و عام است(سارايي)

گويش فيلي داراي لهجه هاي گوناگوني است كه مهمترين آنها عبارتند از :

۱-ملكشاهي:در شهرستان هاي ايلام و مهران

۲-خزلي:در بخش هاي از شهرستان شيروان چرداول

۳-آبداناني:در شهرستان هاي آبدانان،دهلران و دره شهر

۴-ايلامي:در شهرستانهاي ايلام،مهران،شيروان چرداول

۵-بدره اي:در بخش بدره از شهرستان دره شهر (سايت ميراث فرهنگي ايلام)

۲-۲۱ مكان هاي ديدني و تاريخي

سرزمين ايلام با كوهستان هاي سلسله وار و دشت هاي پهناور؛ زيست گاه انواع گونه هاي گياهي و جانوري است كه چشم اندازهاي زيباي طبيعي را در اين منطقه به وجود آورده اند. اين منطقه كه بر دامنه كوه هاي خود چشم انداز سبزي از جنگل هاي بلوط را دارد؛ در بر گيرنده رودخانه ها و آبشارهاي زيادي است كه هر يك جاذبه هاي خاص و مناظر روح پروري را به نمايش مي گذارند. ايلام كه از بكر ترين مناطق سرزمين ايران است ؛ از قابليت هاي برجسته و با ارزشي در زمينه گردشگري طبيعي برخوردار است.

پيشينه تاريخي و باستاني اين خطه از ايران سبب شده جاذبه هاي باارزشي در اين منطقه وجود داشته باشد كه نام آن ها يادآور اساتير افسانه اي ايران باستان است. جاذبه هاي اجتماعي و فرهنگي استان ايلام از ديگر زيبايي هاي منطقه هستند كه بر جاذبه هاي گردشگري استان مي افزايد. فصل بهار كه زمان رويش گل هاي زيبا و وحشي در اين خطه است و فصل تابستان با رودخانه هاي خروشان و آبشارهاي زيبا مناسب ترين زمان سفر به استان ايلام است.

 متن فوق بخش هايي از اين پايان نامه بود

براي ديدن جزئيات بيشتر ، خريد و دانلود آني فايل متن كامل با فرمت ورد مي توانيد به لينك زير مراجعه نماييد:

 پايان نامه

لينك متن كامل پايان نامه فوق با فرمت ورد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۳:۴۳ توسط:مدير سايت موضوع:

دانلود پايان نامه بررسي اديان و آيين ها بر تقويت و توسعه گردشگري

كشاورزي و دامداري

كشاورزي در بيش تر نقاط استان به صورت سنتي انجام شده و مراحل مختلف آن از كاشت، داشت و برداشت با استفاده از اصول و روش هاي ابتدايي و سنتي صورت مي گيرد. مهم ترين محصول كشاورزي استان، گندم است. در اين استان امكانات بالقوه فراواني براي توسعه و گسترش دام داري و دام پروري وجود دارد و هم اكنون نيز بخش مهمي از درآمد و حتي اشتغال مردم استان ايلام در بخش كشاورزي متمركز شده است. آب و هواي متنوع، وجود كوهستان ها، جنگل ها و مراتع نسبتا سرسبز و انواع گل و گياه در بهار و تابستان و وجود مناطق گرمسيري و سردسيري در كنار هم بهترين شرايط را براي پرورش زنبور عسل فراهم آورده است.

۲-۱۸ صنايع و معادن

بخش صنعت سهم ناچيزي از اشتغال را نسبت به بخش خدمات و كشاورزي به خود اختصاص داده است. صنعت استان ايلام بيش تر در صنايع خانگي و كارگاهي خلاصه مي شود. زماني منابع معدني استان منحصر به منابع رسوبي بوده ولي هم اكنون منابع نفت و گاز نيز در اين منطقه شناسايي شده است.استان ايلام منطقه اي عشاير نشين است و به همين دليل از صنايع دستي پر رونقي نيز برخوردار است. مهم ترين صنايع دستي استان عبارتند از: فرش كرك، ابريشم، گليم گل برجسته، جاجيم، نمد، فرنجي، قتره و صنايع چوبي. از ديگر صنايع دستي ايلام مي توان به سياه چادر، رسن، گيوه كه با توجه به فراواني مواد اوليه مانند پشم و موي بز توليد آن ها از گذشته هاي دوررايج بوده, اشاره نمود. استان ايلام همانند ساير مناطق ايراني داراي سوغاتي هاي محلي خاص خود است كه مهم ترين آن ها عبارتند از: سقز محلي (صمغ درخت بنه)، شيريني بژي بر ساق، ‌شيريني گمگه، حلواي كله كنجي، روغن حيواني معروف به روغن كرمانشاهي.

۲-۱۹ موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان

در سال ۱۳۴۳ به فرمانداري كل تبديل شد ودر سال ۱۳۵۳ به دلايل سياسي – مرزي – اداري به صورت يك استان درآمد.استان ايلام مشتمل بر ۷ شهرستان، ۱۷ بخش و ۳۶ دهستان است.

استان ايلام با مساحتي برابر با ۱۹۰۴۵  كيلومتر مربع در جنوب‌غربي كشور واقع شده كه ۲/۱ درصد مساحت كل كشور را تشكيل مي‌دهد. بر اساس آمارگيري عمومي نفوس مسكن در سال ۷۵ اين استان داراي ۴۸۷۸۸۶ نفر جمعيت، ۷ شهرستان ۱۷ بخش و ۳۶ دهستان است. كه از نظر اقليمي داراي دو اقليم نيمه مرطوب سرد در شمال با متوسط بارندگي ۶۳۹ ميلي‌متر و بياباني گرم با متوسط بارندگي ۲۰۰ ميلي‌متر در جنوب استان مي‌باشد. قسمت‌هاي شمالي استان عمدتا كوهستاني بوده و سلسله جبال زاگرس به صورت رشته‌كوه‌هاي موازي در امتداد چين‌خوردگي‌ها، دره‌هاي نسبتا كم‌عرض و ارتفاعات متوالي را به وجود آورده است در قسمت‌هاي جنوبي استان كبيركوه، حوزه‌هاي آبريز رودخانه‌هاي كوچكي را در دامنه‌هاي جنوبي خود ايجاد كرده كه در نهايت به دشت‌هايي منتهي مي‌گردند البته اين دشت‌ها در شهرستان دهلران وسيع‌تر مي‌باشند.

شهرستان ايلام به مركزيت شهر ايلام و در سال ۱۳۰۸ شمسي در خاور و شمال خاوري ده ‌بالا و در منطقه‌اي كه حسين ‌آباد (منسوب به حسين قلي خان والي) ناميده مي‌شد و در جوار ساختمانهاي به جا مانده از والي ، بنا گرديد و با به توجه به سابقه‌ي تاريخي منطقه و تصويب فرهنگستان ايران، ايلام ناميده شد.ديواره‌هاي سنگي و دامنه‌هاي جنگلي كوه‌هاي مانشت، سيوان، شلم و سياه كوه، به شكل دژي وسيع شهر و دشت‌هاي اطراف آن را برگرفته است.

شهر ايلام در مركز جغرافيايي استان قرار نگرفته است. از اين رو، موقعيت آن تا حدودي كه اهميت ارتباطي و تجارتي آن را محدود مي‌كند، به طوريكه محصولات بخش‌ها و روستاهاي دور دست به استان‌هاي ديگر صادر مي‌شود.

اما ايجاد شبكه‌ي راهها و اتصال مراكز شهري به ايلام مخصوصاً نزديكي با مرزبا وجود آب و هوايي نسبتاً مناسب و مساعد، مركزيت سياسي، وجود مؤسسات رفاهي و… به آن موقعيتي ويژه، داده است.

بخش مركزي ايلام داراي دهستان‌هاي ميش‌خاص و حومه ۳۶ روستاست. توتون از مهمترين محصولات دهستان ميشخاص است. چوار، يكي از بخش‌هاي شهرستان ايلام در ۱۸ كيلومتري شهر ايلام و بر سر راه اصلي ايلام – ايوان – اسلام آباد غرب قرار گرفته است (www.tebyan.net). زهره حضرتي، ۱۳۸۸)

۲-۲۰ زبان و گويش هاي مختلف ايلام

زبان كردي و گويش هاي آن

زبان كردي يكي از زبانهاي هند و ايراني است كه زبان شناسان آن را در زمره زبانهاي ايراني شمال غربي قرار داده اند. آن چه كه امروزه كردي ناميده مي شود در واقع گويش هاي مختلفي است كه گاه اختلاف آنها چنان زياد است كه گويشوران سخن همديگر  را در نمي يابند،اما اگر دقيق مورد مطالعه قرار گيرند مشخص

 متن فوق بخش هايي از اين پايان نامه بود

براي ديدن جزئيات بيشتر ، خريد و دانلود آني فايل متن كامل با فرمت ورد مي توانيد به لينك زير مراجعه نماييد:

 پايان نامه

لينك متن كامل پايان نامه فوق با فرمت ورد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۰:۲۰ توسط:مدير سايت موضوع:

پايان نامه كارشناسي ارشد:شناسايي اديان و آيين ها بر تقويت و توسعه گردشگري

مشخصات جغرافيايي

از سال ۱۳۰۹ شمسي در تقسيمات كشوري، ايلام جزو استان پنجم يعني كرمانشاه شد. سپس به علت موقعيت مهم سياسي و مرزي و محروميت هاي فراوان به فرمان داري كل تبديل شد و اكنون يكي از استان هاي مهم كشورمحسوب مي شود.

استان ايلام در حدود ۴/۱ درصد مساحت كل كشور را تشكيل مي دهد. اين استان در باختر دامنه سلسله كوه هاي زاگرس بين ۳۱ درجه و ۵۸ دقيقه تا ۳۴ درجه و ۱۵ دقيقه پهناي شمالي از خط استوا و ۴۵ درجه و ۲۴ دقيقه تا ۴۸ درجه و ۱۰ دقيقه درازاي خاوري از نيمروز گرينويچ در گوشه باختري ايران قرار گرفته است. استان ايلام از جنوب با استان خوزستان، از خاور با استان لرستان، از شمال با استان كرمانشاه و از سمت باختر با ۴۲۵ كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق هم جوار است. مركز استان؛ شهر ايلام است كه به علت زيبايي هاي طبيعي فراواني كه دارد، عروس زاگرس نام گرفته است. به طور كلي نواحي شمالي و شمال خاوري استان ايلام كوهستاني و نواحي جنوب باختري و باختر آن از اراضي پست و كم ارتفاع تشكيل يافته است. مهم ترين ارتفاعات استان ايلا م را كبير كوه و ديناركوه تشكيل مي دهند. استان ايلام از نظر شرايط اقليمي جزو مناطق گرمسيري كشور محسوب مي شود اما به علت وجود ارتفاعات، اختلاف درجه حرارت و بارندگي در بخش هاي شمالي، جنوبي و باختري آن زياد است. به طوري كه مي توان از نظر اقليمي، مناطق سه گانه سردسيري، گرمسيري و معتدل را در اين استان به خوبي مشاهده نمود. بارندگي هاي سالانه فراوان از يك سو و نقش استان ايلام به عنوان زهكش آب هاي سطحي سلسله كوه هاي زاگرس از سوي ديگر، موجب پيدايش رودخانه هاي زيادي شده كه به منظور استفاده از آب آن ها سدهاي انحرافي و كانال هاي متعددي نيز ساخته شده است. مسيرهاي متعددي براي دسترسي به استان ايلام وجود دارد كه مهم ترين آن ها جاده تهران – همدان- كرمانشاه – ايلام است. اين منطقه از راه هاي داخلي نيز برخوردار است كه برخي از آن ها ناهموار بوده و مشكلاتي را به وجود مي آورند. اين منطقه هم چنين داراي فرودگاهي براي پروازهاي داخلي است كه به پايتخت ايران پرواز دارد.

استان ايلام داراي ۸ شهرستان با نام هاي آبدانان، ايلام، ايوان، دره شهر، دهلران، شيراوان و چرداول، ملكشاهي و مهران مي باشد.

 

۲-۱۷ كشاورزي و دامداري

كشاورزي در بيش تر نقاط استان به صورت سنتي انجام شده و مراحل مختلف آن از كاشت، داشت و برداشت با استفاده از اصول و روش هاي ابتدايي و سنتي صورت مي گيرد. مهم ترين محصول كشاورزي استان، گندم است. در اين استان امكانات بالقوه فراواني براي توسعه و گسترش دام داري و دام پروري وجود دارد و هم اكنون نيز بخش مهمي از درآمد و حتي اشتغال مردم استان ايلام در بخش كشاورزي متمركز شده است. آب و هواي متنوع، وجود كوهستان ها، جنگل ها و مراتع نسبتا سرسبز و انواع گل و گياه در بهار و تابستان و وجود مناطق گرمسيري و سردسيري در كنار هم بهترين شرايط را براي پرورش زنبور عسل فراهم آورده است.

۲-۱۸ صنايع و معادن

بخش صنعت سهم ناچيزي از اشتغال را نسبت به بخش خدمات و كشاورزي به خود اختصاص داده است. صنعت استان ايلام بيش تر در صنايع خانگي و كارگاهي خلاصه مي شود. زماني منابع معدني استان منحصر به منابع رسوبي بوده ولي هم اكنون منابع نفت و گاز نيز در اين منطقه شناسايي شده است.استان ايلام منطقه اي عشاير نشين است و به همين دليل از صنايع دستي پر رونقي نيز برخوردار است. مهم ترين صنايع دستي استان عبارتند از: فرش كرك، ابريشم، گليم گل برجسته، جاجيم، نمد، فرنجي، قتره و صنايع چوبي. از ديگر صنايع دستي ايلام مي توان به سياه چادر، رسن، گيوه كه با توجه به فراواني مواد اوليه مانند پشم و موي بز توليد آن ها از گذشته هاي دوررايج بوده, اشاره نمود. استان ايلام همانند ساير مناطق ايراني داراي سوغاتي هاي محلي خاص خود است كه مهم ترين آن ها عبارتند از: سقز محلي (صمغ درخت بنه)، شيريني بژي بر ساق، ‌شيريني گمگه، حلواي كله كنجي، روغن حيواني معروف به روغن كرمانشاهي.

۲-۱۹ موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان

در سال ۱۳۴۳ به فرمانداري كل تبديل شد ودر سال ۱۳۵۳ به دلايل سياسي – مرزي – اداري به صورت يك استان درآمد.استان ايلام مشتمل بر ۷ شهرستان، ۱۷ بخش و ۳۶ دهستان است.

استان ايلام با مساحتي برابر با ۱۹۰۴۵  كيلومتر مربع در جنوب‌غربي كشور واقع شده كه ۲/۱ درصد مساحت كل كشور را تشكيل مي‌دهد. بر اساس آمارگيري عمومي نفوس مسكن در سال ۷۵ اين است

 متن فوق بخش هايي از اين پايان نامه بود

براي ديدن جزئيات بيشتر ، خريد و دانلود آني فايل متن كامل با فرمت ورد مي توانيد به لينك زير مراجعه نماييد:

 پايان نامه

لينك متن كامل پايان نامه فوق با فرمت ورد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۱۵:۵۲ توسط:مدير سايت موضوع:

پايان نامه با موضوع نقش استفاده از نتايج تحقيق براي تقويت و توسعه گردشگري

تاريخچه استان ايلام

در گوشه باختري سرزمين پهناور ايران؛ نام ايلام ذهن را به دور دست تاريخ هدايت مي كند. سرزمين طلوع آفتاب و عروس زاگرس با كوهستان هاي سلسله وار و دشت هاي پهناور كه زيستگاه انواع گونه هاي گياهي و جانوري است، از قابليت هاي برجسته اي در زمينه گردشگري طبيعي برخوردار است. از كوه هاي دالاهو كه مي گذري كوه قلاقيران كه سمبل و نماد استقامت و جوان مردي مردم اين ديار است, با ظاهري چشم نواز همراه با درختان تنومند بلوط , نمايان مي شود و چشم هاي هر بيننده اي را مي نوازد . مواهب زيباي خدادي در استان ايلام باعث شده كه اين خطه از خاك ايران از لحاظ منابع طبيعي ‌يكي از جذاب ترين مناطق ايران باشد. جاذبه هاي اجتماعي و فرهنگي استان ايلام از ديگر زيبايي هاي منطقه هستند. زندگي ايل ها و عشاير متعدد در منطقه و ييلاق و قشلاق آن ها در ميان كوه ها و دشت هاي ايلام؛ جذاب ترين شيوه معيشت اجتماعي را در قرن صنعتي معاصر به نمايش مي گذارد و حيرت هر بيننده اي را بر مي انگيزد. هنوز آداب و رسوم اجتماعي و فرهنگي حاكم بر منطقه از قبيل: پوشش و لباس محلي ، گويش شيرين زبان كردي و صفاي باطن و مهمان نوازي در اين خطه حرف اول را مي زند. ايلام به عنوان بخش مهمي از تمدن هاي باستاني ايران و داشتن بيش از يك هزار اثر و ابنيه تاريخي از جاذبه هاي گردشگري تاريخي فراواني نيز برخورداراست.

اين سرزمين، بنا به اسناد تاريخي فراوان، بخشي از كشور عيلام باستان بوده كه در حدود ۳۰۰۰ سال پيش از  ميلاد به فرمان آشور باني پال منقرض شد. در كتيبه هاي بابي، عيلام را ” آلامتو” يا “آلام”خوانده اند. كه به قولي به معناي كوهستان يا “كشور طلوع خورشيد” است. مدتي پس از سقوط عيلام، حوزه فرمانروايي آنان به دو منطقه تحت نفوذ پارسها و مادها در غرب تقسيم شد. در دوره هخامنشي جزئي از امپراطوري هخامنشي بوده است. بعد از تسخير ايران به وسيله اعراب مسلمان، احتمال دارد كه اين ناحيه جزئي از ايالت كوفه باشد. از اوايل قرن چهارم تا اوايل قرن ششم خاندان حسنويه كرد بر لرستان و ايلام حكومت مي كردند و از سال۵۷۰ تا ۱۰۰۶ اتابكان لر بر لرستان و پشتكوه حكومت كرده اند. از سال ۱۳۰۹ شمسي در تقسيمات كشوري، ايلام جزو استان پنجم يعني كرمانشاه گرديد.

بنا به نوشته مورخان يوناني، در زمان سلوكيه، ساكنين زاگرس بيش تر اوقات با اقوام مهاجم و بيگانه در نبرد بوده اند. وجود آثار باستاني فراواني از دوره ساساني در استان هاي ايلام و لرستان، نشان مي دهد كه اين منطقه در آن زمان بسيار آباد و با اهميت بوده است. اسامي شهرهايي مانند ‹‹ماسبندان››، ‹‹مهرگان كدك››، ‹‹دارشهر››، ‹‹سيمره››، ‹‹اريوخ›› و ‹‹شيروان›› اين نظر را تاييد مي كند. محل دقيق برخي از اين شهرها هنوز روشن نشده است. در اواخر دوره ساساني، خاندان فيروزان بر اين سرزمين و خوزستان حكومت داشته اند كه آخرين آن ها پس از شكست در جنگ جولا به دارالخلافه اعزام شده است. بعد از تسخير ايران به وسيله عرب هاي مسلمان، احتمال دارد كه اين ناحيه جزيي از ايالت كوفه شده و اسامي شهرهاي ماسبندان، مهرگان و سيمره معرب شده باشند. در اواخر قرن چهارم هجري قمري، حسنويه كرد بر لرستان و ايلام فعلي حكومت مي كرده است و تا اوايل قرن ششم هجري قمري حكومت اين خاندان ادامه داشته است. از سال ۵۷۰ تا ۱۰۰۶ هجري قمري، اتابكان لر بر لرستان و پشتكوه حكومت كرده اند. آخرين اتابك لر به نام شاهوردي خان را شاه عباس صفوي به قتل رسانده و حسين خان سيلورزي جد واليان ابوقداره را به حكومت لرستان و پشتكوه منصوب كرده است. اين خاندان پس از مدتي، مقر حكومت خود را به پشتكوه (ايلام كنوني) منتقل كرده اند و غلام رضا خان والي ابوقداره، آخرين والي پشتكوه پس از كودتاي ۱۲۹۹ شمسي به نحوي نسبتا مسالمت آميز، منطقه تحت حكومت خود را رها كرده و به كشور عراق رفته است.

 متن فوق بخش هايي از اين پايان نامه بود

براي ديدن جزئيات بيشتر ، خريد و دانلود آني فايل متن كامل با فرمت ورد مي توانيد به لينك زير مراجعه نماييد:

 پايان نامه

لينك متن كامل پايان نامه فوق با فرمت ورد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۱۲:۰۱ توسط:مدير سايت موضوع: